Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

Po co są organizowane konkursy recytatorskie dla dzieci?

Gdy przeglądamy cele konkursów recytatorskich i porównujemy je z rzeczywistością… warto przypomnieć, że:

1. Konkurs recytatorski jest dla dzieci (nie dla rodziców, nauczycieli ani jury) i to dzieci mają z niego wynieść zachętę do występowania, poznawania literatury, etc.

2. Nigdy pedagodzy nie piszą: „celem konkursu jest wyłonienie zwycięzców”. Zwycięzcy to jest efekt uboczny wynikający z niezrozumienia mechanizmów motywacyjnych, mechanizmów uczenia się i płynącej  z uczenia radości  (90-96% dzieci przed pójściem do szkoły, uczy się wszystkiego z wielką radością dzięki wewnętrzej motywacji, z którą się rodzimy).

3. Każde dziecko występuje, by się zaprezentować. Dlatego tak wielkie podziękowania dla oragnizatorów którzy:

- podkreślają wagę każdego występu ciekawymi zapowiedziami

- dziękują dzieciom za przygotowanie wierszy

- stwarzają miłą atmosferę, dzięki, której konkurs recytatorski jest przyjemnym przeżyciem, bez skupiania uwagi dzieci na rywalizacji.

Pamiętajmy, że  „tradycyjne oceny budzą lęk, zabijają motywację i wzmagają wychowawczo niepożądaną rywalizację między uczniami”. Z książki prof. Hanny Komorowskiej „Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego” Wyd. Fraszka Edukacyjna 2007:155.

 

Materiały tekstowe oraz audio z konferencji Języki i Emocje „Languages and Emotions”.

W dniach 2-4 kwietnia 2014 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, odbyła się międzynarodowa konferencja „Języki i Emocje” (Languages and Emotions). Wszystkie wykłady, dyskusje i warsztaty były tłumaczone na język polski, angielski i francuski.

Program konferencji znajduje się  na stronie zespołu naukowego www.NNBproject.eu w zakładce Languages and Emotions. Udostepniane są już sukcesywnie zarówno materiały tekstowe jak i audiowizualne (strona na you tube „Languages and Emotions”).

Za rok, konferencja odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2017, również w Międzynardowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zapraszamy!