Miesięczne archiwum: Grudzień 2015

Książki autorstwa dr Montessori w polskim tłumaczeniu.

Polecam tłumaczenia na język polski oryginalnych książek napisanych przez dr Marię Montessori. Jest w nich filozofia, podejście, jest to co stanowi o istocie metody. To informacje z pierwszej ręki. Metodę można poczuć, zrozumieć, zachwycić się obserwacjami i naukowymi wnioskami, które wyciągnęła autorka.

„Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci” Maria Montessori. Warszawa : Wyd. Akademickie Żak, 2005.

„Odkrycie dziecka”, Maria Montessori ; przeł. Aleksandra Pluta ; [red. nauk. Barbara Surma]. Łódź : Wydawnictwo Palatum, 2014.

Warto zacząć od źródła, od tego co napisała sama autorka metody. Książki są cudowne.

Grzeczny uczeń – definicja.

Wraz z uczestnikami zajęć na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych dla nauczycieli, pokusiłam się o zdefiniowanie pojęcia „grzeczny uczeń” we współczesnej, polskiej szkole.

Efekt naszych przemyśleń:

Grzeczny uczeń porusza się w ograniczonym zakresie, na lekcjach pozostaje w pozycji siedzącej, nie stawia nieoczekiwanych pytań, zgadza się z wszystkimi pomysłami prowadzącego lekcję, nie polemizuje, często zgłasza się i odpowiada zgodnie z oczekiwaniami prowadzącego lekcję. Grzeczny uczeń nie ma odmiennego zdania, nie podważa autorytetów, wykonuje zadane prace domowe sumiennie, zawsze jest przygotowany do lekcji, jest uprzejmy, grzeczny, nie zaprzecza, że czegoś złego nie zrobił jeśli prowadzący mówi mu, że zrobił. Grzeczny uczeń przeprasza, korzy się, przymila, chętnie uczestniczy we wszelkich zaproponowanych przez prowadzącego lekcję aktywnościach, oraz przywiązuje dużą wagę do otrzymywanych ocen strając się, by były jak najlepsze.

Taka oto smutna definicja nam wyszła…  No i jak z takim „grzecznym” uczniem pracować? Jak rozwijać jego potencjał? Jak uczyć krytycznego myślenia i samodzielnej oceny sytuacji? A autonomia w nauczaniu? A koncentracja na własnych wynikach i pokonywanie własnych słabości? To wszystko schodzi na drugi plan, gdy najważniejsza jest dobra ocena. Gdzie skupienie na własnych postępach bez ciągłego porównywania się do innych? Obyśmy mieli jak najmniej takich „grzecznych” uczniów w polskich szkołach.

PS. Grzeczny uczeń ma również grzecznych rodziców, ale to już temat na osobną dyskusję, wpis, artykuł, książkę? :-)

2,3,4 kwietnia 2016 „Languages & Emotions”

Katowice, 3 dni, trzy różne tematy pod wspólnym tytułem „Języki i Emocje”.

Konferencja naukowa, warsztaty, spotkania, imprezy towarzyszące.

2 kwietnia (sobota) od rana pod hasłem emocjonalnych bloków mowy (mutyzm, jąkanie)

3 kwietnia (niedziela) od południa pod hasłem dwujęzyczności nienatywnej

4 kwietnia dla wielojęzyczności, jej blasków i cieni.

Zapraszamy już teraz. Szczegóły wkrótce. :-)